$( document ).ready(function() { $( "#av" ) .mouseenter(function() { $("#xadatvedelem").css("visibility", "visible"); }) .mouseleave(function() { $("#xadatvedelem").css("visibility", "hidden"); }); });

Társasági jog
Polgári jog, kereskedelmi jog
(szerződések joga / civil szervezetek jogállása)
Közigazgatási jog
Ingatlanjog
Munkajog
Adatvédelem
Szellemi alkotások joga
Sportjog
Egyéb jogterületek

BEMUTATKOZÁS

A Fest és Társa Ügyvédi Iroda kiemelkedő szaktudással és több éves, nemzetközi ügyvédi irodában szerzett szakmai, üzleti és egyéb tapasztalattal rendelkező ügyvédekből és alkalmazottakból áll.

Irodánk az üzleti világ és az üzleti (kereskedelmi) jog minden területén és határokon átnyúló (nemzetközi) jogi kérdések, jogügyletek tekintetében nyújt jogi tanácsadást számos európai országban működő ügyvédi irodával szoros együttműködésben.

Az Iroda által kínált és nyújtott szolgáltatások minőségét garantálja kollégáink kiemelkedő szakmai és nyelvi felkészültsége, melynek keretében munkatársaink magyar, angol, német, olasz jogi szaknyelven nyújtanak jogi szolgáltatást. A nemzetközi tapasztalatokon túlmenően kollégáink az általános jogi felkészültségük mellett komoly iparági tapasztalatokkal is rendelkeznek annak érdekében, hogy megfeleljenek Ügyfeleink magas elvárásainak.

Az Iroda az Ügyfelei számára megalapozott, magas színvonalú, elsősorban a nemzetközi elvárásoknak megfelelő szakmai szolgáltatásokat nyújt.

Irodánk – a nemzetközi követelményekhez és a multinacionális Ügyfelek elvárásaihoz igazodóan – káreseményenként és éves szinten több millió EUR összegű kiegészítő felelősségbiztosítással is rendelkezik.

1054 Budapest,
Báthory utca 8.
I. emelet 6.
+36 1 791 70 60
+36 1 791 70 65

"Ezt a honlapot Fest és Társa Ügyvédi Iroda mint a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az
ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt
a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.”