$( document ).ready(function() { $( "#av" ) .mouseenter(function() { $("#xadatvedelem").css("visibility", "visible"); }) .mouseleave(function() { $("#xadatvedelem").css("visibility", "hidden"); }); });

Társasági jog
Polgári jog, kereskedelmi jog
(szerződések joga / civil szervezetek jogállása)
Közigazgatási jog
Ingatlanjog
Munkajog
Adatvédelem
Szellemi alkotások joga
Sportjog
Egyéb jogterületek

PARTNEREK

Dr. Fest Attila,Dr. Fest Attila a Fest és Társa Ügyvédi Iroda alapítója és névadó irodavezető tagja. Szakmai tevékenységét 1994-ben a Magyar Nemzeti Bank Nemzetközi Jogi Osztályán kezdte. 1995-től 1999-ig a Réti és Antall Ügyvédi Irodánál ügyvédjelöltként, majd a jogi szakvizsga letételét követően (1996) ügyvédként dolgozott, amely iroda a kanadai ügyvédi iroda, a Stikeman, Elliott magyarországi együttműködő partnere volt. Ezt követően a Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Irodában (Andersen Legal Budapest) ügyvédként, majd az iroda tagjaként tevékenykedett. 2002 és 2011 között dr. Fest előbb a magyarországi Ernst & Young-gal együttműködő Fest és Kajli Ügyvédi Iroda, majd a Gobert, Fest és Társai Ügyvédi Iroda alapítója és irodavezető tagja, amely az elismert német ügyvédi irodának, a Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH-nak volt hosszú ideig együttműködő irodája. 2011 novemberétől 2014 októberéig dr. Fest a Walde, Fest és Társai Ügyvédi Iroda irodavezető tagja volt.

Dr. Fest mindenekelőtt a társasági jog, a vállalati egyesülések, cégfelvásárlások és cégcsoport-átalakítások (M&A, Group-restructuring), a kereskedelmi és polgári jog, valamint a szellemi alkotások joga és az informatikai jog (IT) területén nyújt jogi segítséget az Iroda ügyfeleinek. Különleges szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a teljes körű („full scope”), illetőleg a meghatározott tárgykörökre korlátozott („limited scope”) jogi átvilágítások lefolytatásában és koordinálásában, valamint a társasági részesedések megszerzését célzó jogi / üzleti tárgyalások irányítása és lefolytatása területén akvizíciók, privatizációk és egyéb tranzakciók vonatkozásában az energetika, a telekommunikáció, a gyógyszeripar és médiacégek valamint a sport területén.

Anyanyelvén, a magyar nyelven túlmenően, dr. Fest folyékonyan beszél angolul, németül és franciául.

 

Dr. László PéterDr. László Péter a Fest és Társa Ügyvédi Iroda alapító tagja, 1998-ban a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodában kezdte meg szakmai pályafutását, ahol ügyvédjelöltként dolgozott. 2000 és 2006 között a központi közigazgatásban töltött be különböző vezetői beosztásokat, időközben 2002-ben letette jogi szakvizsgáit. 2006 óta figyelme újra a privát szféra felé fordult: saját ügyvédi irodájának megalakítását követően, Dr. László együttműködő ügyvédként több neves, nemzetközi hátterű ügyvédi irodával állt szoros együttműködésben, így pl. 2008 januárjától 2011. októberig a Gobert, Fest és Társai Ügyvédi Irodával, amely az elismert német ügyvédi irodának, a Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH-nak volt sok éven át együttműködő irodája. Dr. László 2012 márciusa és 2014 októbere között a Walde, Fest és Társai Ügyvédi Iroda tagja volt.

Dr. László elsősorban a polgári jog (szerződések joga), a társasági jog, a cégjog, a közigazgatási jog, ingatlanjog, a szellemi alkotások, adatvédelem, valamint a sportjog területén nyújt jogi segítséget az Iroda ügyfeleinek.

Anyanyelvén, a magyar nyelven túlmenően, dr. László folyékonyan beszél angolul és olaszul.

1054 Budapest,
Báthory utca 8.
I. emelet 6.
+36 1 791 70 60
+36 1 791 70 65

"Ezt a honlapot Fest és Társa Ügyvédi Iroda mint a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az
ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt
a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.”