$( document ).ready(function() { $( "#av" ) .mouseenter(function() { $("#xadatvedelem").css("visibility", "visible"); }) .mouseleave(function() { $("#xadatvedelem").css("visibility", "hidden"); }); });

Társasági jog
Polgári jog, kereskedelmi jog
(szerződések joga / civil szervezetek jogállása)
Közigazgatási jog
Ingatlanjog
Munkajog
Adatvédelem
Szellemi alkotások joga
Sportjog
Egyéb jogterületek

Tisztelt Ügyfelünk!

Mint arról bizonyára értesült, 2018. május 25. napjától kezdődően ténylegesen alkalmazandó az Európai Unió új adatvédelmi szabályozásának központi elemét jelentő 2016/679. számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „EU Általános Adatvédelmi Rendelet” ), amely az ügyvéd és ügyfél közötti jogviszony esetében is relevanciával bírhat.

Annak érdekében, hogy továbbra is minden igényt kielégítően megfeleljünk ügyfeleink magas elvárásainak és személyre szabott, precíz és adekvát jogi szolgáltatásokat nyújthassunk, elengedhetetlenül szükséges bizonyos személyes adatok általunk történő kezelése (például: nem természetes személy ügyfeleink kapcsolattartóinak személyes adatai nélkülözhetetlenek a zavartalan ügyvéd-ügyfél kommunikáció biztosítására tekintettel).

Ügyvédi Irodánk kiemelt jelentőséget tulajdonít és mélyen elkötelezett a személyes adatok megfelelő védelme, valamint az információs önrendelkezési jog maradéktalan érvényesülése / tiszteletben tartása mellett. Természetes személy ügyfeleink személyes adatait, illetve jogi személy ügyfeleinkkel kapcsolatban jogszerűen tudomásunkra hozott természetes személy érintettek személyes adatait mindenkor a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, előírások maximális figyelembe vétele mellett kezeljük, különös tekintettel az adatkezelés céljára és jogalapjára. A személyes adatok kezelésekor az alábbi fontosabb adatvédelmi alapelveket tartjuk szem előtt:

  • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
  • célhoz kötöttség;
  • adattakarékosság;
  • pontosság;
  • korlátozott tárolhatóság;
  • integritás és bizalmas jelleg;
  • elszámoltathatóság.

Ügyvédi Irodánk elkötelezett annak érdekében, hogy a személyes adatait érintő tevékenységünk a lehető legátláthatóbb legyen az Ön számára, ezért amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiek vonatkozásában, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

Fest és Társa Ügyvédi Iroda

1054 Budapest,
Báthory utca 8.
I. emelet 6.
+36 1 791 70 60
+36 1 791 70 65

"Ezt a honlapot Fest és Társa Ügyvédi Iroda mint a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az
ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt
a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.”